معنی و ترجمه کلمه highlighting به فارسی highlighting یعنی چه

highlighting


جلوه دادن ،روشن ساختن ،مشخص کردن ،نشان کردن
کامپيوتر : پررنگ کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها