معنی و ترجمه کلمه hip joint به فارسی hip joint یعنی چه

hip joint


(تش ).مفصل استخوان خاصره وران ،مفصل ران

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها