معنی و ترجمه کلمه his action pleased me به فارسی his action pleased me یعنی چه

his action pleased me


کاراومرا خوشنودساخت ،از کارش خوشنوديا راضى شدم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها