معنی و ترجمه کلمه his blood beon us به فارسی his blood beon us یعنی چه

his blood beon us


خونش به گردن ماست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها