معنی و ترجمه کلمه his coat was in blue velvet به فارسی his coat was in blue velvet یعنی چه

his coat was in blue velvet


نيمتنه اش( از )مخمل ابى بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها