معنی و ترجمه کلمه his hope was snuffed out به فارسی his hope was snuffed out یعنی چه

his hope was snuffed out


چراغ اميدش خاموش شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها