معنی و ترجمه کلمه his money was p spent به فارسی his money was p spent یعنی چه

his money was p spent


يک قسمت ازپولش خرج شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها