معنی و ترجمه کلمه his prayers was granted به فارسی his prayers was granted یعنی چه

his prayers was granted


دعايش مستجاب شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها