معنی و ترجمه کلمه his right of ownership lapsed به فارسی his right of ownership lapsed یعنی چه

his right of ownership lapsed


حق مالکيت از او سلب شد
قانون ـ فقه : حق مالکيت او ساقط شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها