معنی و ترجمه کلمه histogram به فارسی histogram یعنی چه

histogram


سابقه نما،نمودار ستونى ،هيستوگرام( درامار)،نمايش طرز انتشار وفواصل وارتفاع سلول ها از هم
کامپيوتر : پيشينه نما
عمران : نمودار مستطيلى شکل
روانشناسى : نمودار ستونى
بازرگانى : هيستوگرام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها