معنی و ترجمه کلمه historical cost به فارسی historical cost یعنی چه

historical cost


قيمت بازار
علوم نظامى : قيمت متعادل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها