معنی و ترجمه کلمه historical development به فارسی historical development یعنی چه

historical development


توسعه تاريخى
بازرگانى : سير تاريخى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها