معنی و ترجمه کلمه historical dynamism به فارسی historical dynamism یعنی چه

historical dynamism


پويايى تاريخى
قانون ـ فقه : ديناميسم تاريخى
بازرگانى : پويائى تاريخى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها