معنی و ترجمه کلمه hit and run به فارسی hit and run یعنی چه

hit and run


علوم نظامى : جنگ و گريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها