معنی و ترجمه کلمه hobby به فارسی hobby یعنی چه

hobby


اسب کوچک اندام ،مشغوليات ،سرگرمى ،کار ذوقى ،کارى که کسى بدان عشق وعلاقه دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها