معنی و ترجمه کلمه holding force به فارسی holding force یعنی چه

holding force


نيروى تثبيت کننده
علوم نظامى : نيروى بازدارنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها