معنی و ترجمه کلمه holding station به فارسی holding station یعنی چه

holding station


علوم نظامى : محوطه نگهدارى زخميها و بيماران بطور موقت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها