معنی و ترجمه کلمه holistic evalution به فارسی holistic evalution یعنی چه

holistic evalution


بازرگانى : ارزيابى کلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها