معنی و ترجمه کلمه hollow chisel به فارسی hollow chisel یعنی چه

hollow chisel


قلم گرد
معمارى : مغار نيم گرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها