معنی و ترجمه کلمه homicide by misadventure به فارسی homicide by misadventure یعنی چه

homicide by misadventure


قانون ـ فقه : قتل غير عمدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها