معنی و ترجمه کلمه homogamy به فارسی homogamy یعنی چه

homogamy


(گ.ش ).وجود گلبرگ هاى مشابه ومتجانس در گياه ،(ج.ش ).جفت گيرى باهمجنسان
روانشناسى : زناشويى بسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها