معنی و ترجمه کلمه homogeneous mixture به فارسی homogeneous mixture یعنی چه

homogeneous mixture


شيمى : مخلوط همگن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها