معنی و ترجمه کلمه homologous به فارسی homologous یعنی چه

homologous


همانند( قرينه)،متشابه ،همسان
روانشناسى : همانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها