معنی و ترجمه کلمه homoplastic به فارسی homoplastic یعنی چه

homoplastic


(ج.ش -.گ.ش ).هم ساختمان ،متشابه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها