معنی و ترجمه کلمه honorarium به فارسی honorarium یعنی چه

honorarium


حق الوکاله ،حق يا مزد اموزگار
قانون ـ فقه : حق الوکاله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها