معنی و ترجمه کلمه hooch به فارسی hooch یعنی چه

hooch


( )hootch(ز.ع ).مشروب قاچاقى وپست( مخفف کلمه)hoochinoo ،مشروب تند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها