معنی و ترجمه کلمه horizontal disparity به فارسی horizontal disparity یعنی چه

horizontal disparity


روانشناسى : ناهمخوانى افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها