معنی و ترجمه کلمه horizontal drilling and milling machine به فارسی horizontal drilling and milling machine یعنی چه

horizontal drilling and milling machine


علوم مهندسى : دستگاه مته کارى و فرزکارى افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها