معنی و ترجمه کلمه horizontal labor mobility به فارسی horizontal labor mobility یعنی چه

horizontal labor mobility


بازرگانى : تحرک افقى کارگر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها