معنی و ترجمه کلمه horizontal social mobility به فارسی horizontal social mobility یعنی چه

horizontal social mobility


بازرگانى : تحرک افقى اجتماعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها