معنی و ترجمه کلمه hornet به فارسی hornet یعنی چه

hornet


(ج.ش ).زنبور سرخ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها