معنی و ترجمه کلمه horrify به فارسی horrify یعنی چه

horrify


ترساندن ،هول دادن ،وحشت زده کردن ،بهراس انداختن ،به بيم انداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها