معنی و ترجمه کلمه horse guards به فارسی horse guards یعنی چه

horse guards


گارد مخصوص سواره نظام
علوم نظامى : گارد سوار نگهبان سوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها