معنی و ترجمه کلمه horse-racing and shooting به فارسی horse-racing and shooting یعنی چه

horse-racing and shooting


قانون ـ فقه : سبق رمايه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها