معنی و ترجمه کلمه horseback archer به فارسی horseback archer یعنی چه

horseback archer


ورزش : کمانگير سوار بر اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها