معنی و ترجمه کلمه horseshoe pitching به فارسی horseshoe pitching یعنی چه

horseshoe pitching


ورزش : بازى پرتاب نعل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها