معنی و ترجمه کلمه horseshoe shaped section به فارسی horseshoe shaped section یعنی چه

horseshoe shaped section


معمارى : مقطع نعل اسبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها