معنی و ترجمه کلمه hostility به فارسی hostility یعنی چه

hostility


ضديت ،دشمنى ،عداوت ،خصومت ،عمليات خصمانه
قانون ـ فقه : دشمنى
روانشناسى : خصومت
علوم نظامى : خصومت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها