معنی و ترجمه کلمه hot bed به فارسی hot bed یعنی چه

hot bed


علوم مهندسى : بستر گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها