معنی و ترجمه کلمه hot blast به فارسی hot blast یعنی چه

hot blast


علوم مهندسى : هواى دم داغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها