معنی و ترجمه کلمه hot cathode به فارسی hot cathode یعنی چه

hot cathode


کاتد گرم
علوم مهندسى : کاتد ملتهب
الکترونيک : کاتد گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها