معنی و ترجمه کلمه hot drop saw به فارسی hot drop saw یعنی چه

hot drop saw


علوم مهندسى : اره گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها