معنی و ترجمه کلمه hot saw به فارسی hot saw یعنی چه

hot saw


علوم مهندسى : اره گرد اهن بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها