معنی و ترجمه کلمه hot seat به فارسی hot seat یعنی چه

hot seat


صندلى برقى ،صندلى الکتريکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها