معنی و ترجمه کلمه hot valve clearance به فارسی hot valve clearance یعنی چه

hot valve clearance


علوم هوايى : فاصله کوچک بين ساقه سوپاپ و اسبک هنگامى که تمام قطعات موتور بدماى کارى رسيده اند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها