معنی و ترجمه کلمه hot water storage tank به فارسی hot water storage tank یعنی چه

hot water storage tank


علوم مهندسى : مخزن اب جوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها