معنی و ترجمه کلمه hot zone به فارسی hot zone یعنی چه

hot zone


کامپيوتر : ناحيه تعريف شده توسط استفاده کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها