معنی و ترجمه کلمه hot-blast main به فارسی hot-blast main یعنی چه

hot-blast main


علوم مهندسى : هدايت هواى دم داغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها