معنی و ترجمه کلمه hot-press به فارسی hot-press یعنی چه

hot-press


اهار زدن ،برق انداختن ،جلا دادن ،مهره کشيدن ،منگنه ،ماشين اهار،مهره
علوم مهندسى : پرس کردن گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها