معنی و ترجمه کلمه hot-wire ammeter به فارسی hot-wire ammeter یعنی چه

hot-wire ammeter


علوم هوايى : نوعى وسيله اندازه گيرى جريان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها